Hydroosev

Je způsob osévání ploch, při kterém se speciálním strojem rovnoměrně nanáší směs osiva, vody, umělého hnojiva, organické hmoty a protierozních přísad na určenou plochu.

Vedle dopravních staveb se stále častěji používá také na osévání veřejných či soukromých ploch. Zvláště vhodný je hydroosev na různých průmyslových, vodohospodářských a sportovních stavbách, při terénních a sadovnických úpravách nebo při rekultivaci půdního fondu v oblastech zdevastovaných průmyslovou a jinou podobnou činností.

Zpracujeme komplexní návrh ozelenění extrémních i těžko přístupných lokalit včetně složení hydroosevní směsi. Máme k dispozici techniku s denním výkonem od 1000 do 25000m2.